โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก (พะเยา)

<div style="display:block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto"> <div style="display:block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto"> <b style="color:rgb(255,0,0)"><font size="6">โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก (พะเยา)</font></b><br /> เปิดสอน<br /> ชั้นเตรียมอนุบาล ตั้งแต่ 1.6-3 ขวบ<br /> ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ ขึ้นไป)&nbsp; ชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบขึ้นไป) และชั้นอนุบาล 3 (5 ขวบขึ้นไป)<br /> <br /> สภาพแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย<br /> หลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ<br /> สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติจาก GEE English Academy<br /> <br /> สนใจติดต่อ <font size="4"><b>054 - 482943</b></font><br /> bansuandek@gmail.com<br /> <br /> <div style="display:block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto"> <a href="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/ban-swn-dek-phayea/DSC04520.JPG?attredirects=0"><img border="0" height="314" src="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/_/rsrc/1327074339572/ban-swn-dek-phayea/DSC04520.JPG?height=314&amp;width=400" width="400" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <a href="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/ban-swn-dek-phayea/DSC04523.JPG?attredirects=0"><img border="0" height="304" src="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/_/rsrc/1327074270496/ban-swn-dek-phayea/DSC04523.JPG?height=304&amp;width=400" width="400" /></a></div> <br /> &nbsp;</div> <br /> <div style="display:block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto"> <a href="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/ban-swn-dek-phayea/DSC04576.JPG?attredirects=0"><img border="0" height="311" src="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/_/rsrc/1327950937062/ban-swn-dek-phayea/DSC04576.JPG?height=311&amp;width=400" width="400" /></a></div> <br /> <br /> <div style="display:block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto"> <a href="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/ban-swn-dek-phayea/DSC02591.JPG?attredirects=0"><img border="0" height="400" src="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/_/rsrc/1321261400957/ban-swn-dek-phayea/DSC02591.JPG?height=400&amp;width=321" width="321" /></a></div> <br /> <br /> <div style="display:block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto"> <a href="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/ban-swn-dek-phayea/DSC04569.JPG?attredirects=0"><img border="0" height="113" src="https://sites.google.com/site/geelanguageacademy/_/rsrc/1327950991635/ban-swn-dek-phayea/DSC04569.JPG?height=113&amp;width=400" width="400" /></a></div>