โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก (พะเยา)

โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก (พะเยา)
เปิดสอน
ชั้นเตรียมอนุบาล ตั้งแต่ 1.6-3 ขวบ
ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ ขึ้นไป)  ชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบขึ้นไป) และชั้นอนุบาล 3 (5 ขวบขึ้นไป)

สภาพแวดล้อมดี สะอาด ปลอดภัย
หลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติจาก GEE English Academy

สนใจติดต่อ 054 - 482943
bansuandek@gmail.com